Azerbaycan enerji pazarındaki genel durum

Azerbaycan enerji pazarı, ciddi anlamda önemli bir pazardır. Çünkü Azerbaycan, içinde bulunduğu coğrafi bölgenin zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Aynı zamanda Azerbaycan, bu anlamda yine hem bölgesel, hem uluslararası çapta enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli çok önemli ve kritik bir role sahiptir.

Azerbaycan enerji pazarı, 90’lı yılların ortalarında dünyanın önde gelen enerji şirketleri ile stratejik açıdan önemli, ileriye dair petrol anlaşmaları yapmış buna paralel olarak petrol ve doğal gaz kaynaklarının dış piyasalara nakil edilmesi işlemleri için de ülke çıkarlarını gözeten bir rol oynamaktadır. Yine Azerbaycan enerji hattı, enerji kaynaklarının çok yönlü nakil yollarına sahiptir. Bu faktör dolayısıyla Azerbaycan enerji pazarı ya da enerji sektörü, hem kendi bölgesi hem de Avrupa çapında stratejik bir önem arz eder.

Azerbaycan enerji piyasasının tarihle ilişkisine kısaca bir bakmak istersek; Sovyetler Birliği yani bugünkü Rusya’nın dağılışıyla beraber bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, kısa sürede bölgenin en önemli dünya çapında güçlerinin dikkatini çekmeye başarmıştı. Bunda kuşkusuz enerji piyasasının ve enerji kapasitesinin etkisi büyüktür. Yine, 20. yüzyıl başlarından itibaren dünya enerji sektörünün çok imrenerek baktığı önemli bir enerji merkezi olan Azerbaycan enerji pazarı, günümüzde de halen stratejik önemini korumaktadır. Azerbaycan enerji piyasasının düzenlenmesi ve bu anlamda yürütülen çalışmaların temelleri üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlardan ilki, enerji kaynaklarının doğru bir şekilde işletilmesi, ikincisi, enerji pazarına ulaşımın nasıl sağlanacağı, üçüncüsü ise enerji sektörünün güzelce pazarlanmasıdır. Bu anlamda enerji piyasasının işletilebilir hale getirilmesi ve diğer önemli ülkelerle işbirliklerine gidilmesi gerekmektedir.

Azerbaycan enerji pazarı, anlamında dünya çapında olarak etkiler düşünülürse, Rusya ve Türkiye önemli roller üstlenmiştir. Bu iki ülke, gerek enerji kaynaklarının doğru olarak işletilmesi, gerekse nitelikli pazarlara ulaştırılması anlamında etkin bir rol üstlenmiştir. Günümüzde de Azerbaycan enerji pazarı, gerek Rusya gerekse Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olmaya özen göstermiştir. Bunun sonucu olarak gerek Rusya gerekse Türkiye öncülüğünde birçok projeye ortaklık etmiş, enerji kaynağını doğru bir şekilde işletme ve gerekli yerlere pazarlama anlamında çok önemli adımlar atmıştır.