Yemek kültürü başlı başına farklı olguların birleşmesi ve farklılık arz eder. Bu farklılık ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre değişen bir farklılıktır tabiî ki. Her ülkenin, hatta her bölgenin yemek kültürü ve yemek yeme kültürü birbirinden çok farklıdır.

Dünya üzerinde gitmek istediğimiz birçok en iyi restauranlar diye tabir ettiğimiz mekanlar bulunmaktadır. Bu mekanların hemen hemen hepsinin, kendine özgü bir mutfak kültürünü barındırdığını, kendilerine has bir yemek kültürleri olduğunu biliyoruz. Kimi ülkelerde kendi yemek kültürleri doğrultusunda yer alan mutfaklar çok özgündür kimileri ise farklı mutfakların büyük etkisi altındadır. Bu anlamda yemek yeme kültürü sadece yüyecek ve içeceklerden oluşmaz aynı zamanda bu mutfaklarda kullanılan araç gereçlerden, yemek setlerine, kullanılan çatal bıçaktan yemek pişirme yöntemlerine kadar pek çok faktör o yerin mutfak kültürünü oluşturur.

En iyi restauranlar diye tabir edeceğimiz mekanlar işte bu anlamda da zengin ve her ülkenin kendine özgü mutfağından seçme lezzetleri barındırabilen mutfaklardır. Sundukları yemeğin kalitesi, mutfaklarının hijyeni ve düzeni, mutfakta çalışan personelin ve aşçıların ustalığı ve yemek bilgisi, mekanlarının dış görüşündeki özen, yine mekanların iç dekorasyonundaki güzellik, masa sofra adabına yönelik yaptıkları hamleler, misafirlerini ağırlama konusunda gösterdikleri hizmet kalitesi ve hassasiyet, o mekanların ne kadar iyi bir restauran olduğunun kanıtıdır.

Ülkeler anlamında yemek ve yemek yeme kültürü ya da bir başka adıyla mutfak kültürü başlı başına bir sanat niteliğini taşır. Bu anlamda çok çeşitli yemek zevkleri ve lezzetlere sahip ülkeler mevcuttur. Her ülkenin mutfak kültürü birbirinden farklı olduğu gibi, yemek çeşitleri de zevke göre birbirinden farklıdır. Örneğin;  İtalyanlar pizza ve makarna anlamında zengin bir menü tercih ederken, uzak doğuda çeşitli deniz ürünlerine rağbet daha fazladır. Bizde yani Türk yemek kültüründe ise; çok zengin bir menü ve çeşitlilik mevcuttur. Hemen hemen her yörenin kendi damak zevkine ve yörenin iklimsel koşuluna uygun en iyi restauranlar anlamında bulabileceğiniz zengin menüleri mevcuttur. Bu anlamda çeşitlilik, bir ülkenin mutfak kültürünün zenginliği anlamını taşır.