Enerji danışmanı kimdir?

Enerji danışmanları, enerji sektörü için yeni bir soluk olmuşlardır. Kendi bilgi, beceri ve tecrübeleri ile gerek kurum gerekse ülke bazında yeni bir enerji, yeni bir bakış açısı demektirler.

Enerji danışmanları ya da enerji analizi yapabilme yeteneğine sahip olan kimseler, özel sektörde veya devlet kurumlarında, enerji anlamındaki stratejik konumlarda görevlendirilebilirler. Bireysel eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda, gerek kurum ve kuruluşlara, gerekse siyasal anlamda, enerji politikaları belirleme konularında da aktif rol oynayabilirler. Bu bireylerin esasında aktif olarak çalışma konuları ise, enerji sektörü, enerji verimliliği, enerji tüketimi, yenilenebilir enerjiler, enerji alanındaki devlet politikalarının ne olması gerektiğine dair strateji belirlemek, enerji tasarrufları, enerji politikalarının ekonomik verilerinin doğru analiz edilmesi, enerji odaklı çeşitli ekonomik modellerin hazırlanması, enerji denetim süreci, enerji dengesi, yenilenebilir enerjinin ne olduğunun tam olarak için doldurulması gibi çalışma alanlarıdır.

Enerji danışmanları, freelance faaliyet gösterecekleri gibi, kadrolu olarak ta görev yapabilirler. Bu kadro devlet içerisinde oluşabilecek bir kadro da olabiliri. Çeşitli enerji odaklı projelerde danışmanlık yapabilme yeteneğine sahip olduklarından, devletin de herhangi bir müessesesinde çalışma şansları mevcuttur. Böylece devletin enerji sektörü anlamında daha doğru adımlar atabilmesini sağlayabilirler.

Günümüzün enerji tüketimi anlamındaki temel sorunlarına şöyle bir bakacak olursak, bilinçsizlik insanlığın bugününü etkilediği gibi aynı zamanda yarınını da direkt olarak etkileyen bir faktördür. Bilinçsizlikten kastımız tabii ki eğitimsizliktir. Toplum tüketim odaklı bir yaşam biçimini seçtiği üzeredir ki, doğal enerji kaynaklarını bilinçsizce harcama konusunda ilerlemektedir. Aslında bu düşünce tarzından hareketle söyleyebiliriz ki; dünya çapında insanlığın geleceğini etkileyen yegâne ve en baştaki sorun enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketimidir. Dünya üzerindeki doğal enerji kaynakları son derece sınırlı ve doğru kullanılmadıkları zaman, tükenmesi an meselesi olan bu kaynakların insanlık ve dünya için yerinde ve zamanında tüketilmesi, israftan kaçınılması, mümkün olduğunca geleceğe taşınabilmesi için çalışılması gerekmektedir. Bu da bahsettiğimiz donanımları ile enerji danışmanı diyebileceğimiz kimseler ile mümkün olabilir. Kendi bilgi ve becerilerini sahaya yansıtarak halkın bu anlamda donanım kazanmasını sağlamakla görevlidirler.