Enerji pazarındaki tanıtım faaliyetleri

Enerji olgusunun ne denli bir önem arz ettiği, eldeki kaynakların durumuna bağlı olarak günümüzde çok daha fazla anlaşılmaktadır. Çünkü günümüzde ülkelerin elinde bulunan enerji kaynakları bir bir tükenmenin eşiğine gelmiştir. Özellikle yenilenemeyen enerji kaynakları yani fosil yakıtlar ve nükleer enerji kaynakları, insanlar için geleceğe taşınamayacak bir hal almıştır. Bu sorunun çözümü halkları, insanları ve toplumları mutlaka ama mutlaka enerji kaynaklarının doğru kullanımı anlamında bilinçlendirmekten geçer. Bu anlamda bilinç kaydeden ülkeler, geleceğe dair enerji kaynaklarını yeni nesillere aktarabilecek ve bu manada ileriki yıllara umutla bakabilecek toplumlar olacaktır.

Enerji olgusu ve enerji sektörü, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok atılım yapılacak olan enerji, bütün toplumlar için çok önemli bir üretim faktörü niteliğindedir. Enerjinin ve enerji sektörü anlamında bir kaynağın bulunmadığı bir ülkede; ekonomiden, üretimden, tüketimden ve insanoğlu yaşamından söz etmek de mümkün değildir. Bu sebeple doğal enerji kaynaklarının gerekli pr ajansları ile enerji sektörü firmalarının anlaşmaları sonucunda, yaygınlığının artması çalışmalarına gidilmeli, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi doğal enerji türlerinin geleceğe taşınma amacına ulaşılmalıdır. Özellikle yüzyılın son yarısında enerjide ve enerji sektöründe, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji olarak ayrılmakta ve bunlardan doğal olan enerji kaynakları yani fosil yakıtlar olan, petrol, doğal gaz, kömür, linyit ve nükleer, yenilenemeyen tarzda olmayan enerji kaynakları önem kazanmıştır. Nedir peki doğal olan enerji kaynakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyogaz gibi enerji kaynakları olarak sınıflandırılabilir.

Günümüzün enerji potansiyeline sahip ülkeleri, doğal enerji kaynaklarına bağlı olarak, dünyadaki yeni enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve insanların enerji bilincinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına hız vermişlerdir. Buna bağlı olarak ta; rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir yani doğal enerji kaynakları, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemez yani fosil yakıtların yerini alabilecek halde bir pr ajansı faaliyeti içerisine girmiştir ve girmelidir. Bilimsel ve teknolojik anlamda da ulaşılan noktada yenilenebilir enerjilerin mutlaka insanlara daha iyi anlatılması, insanların bu enerji kaynakları hakkında bilinçlenmesi sağlanmalıdır.