Enerji kavramı, insanoğlu için korkunç bir önem arz eden, bu alanda yapılacak çalışmaların itina ile kurgulanması gereli olan bir olgudur. Ülkelerin gerek sanayi gerekse savunma anlamında altın bir anahtarı olan enerji, doğru kullanımı gerçekleşmesi halinde geleceği şekillendirebilecek bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Enerji santralleri ise insanoğlu için bu kadar büyük bir önem arz eden enerjiyi çeşitli şekillerde elde etmek amaçlı olarak kurulan tesislerdir. Aslında santral deyince aklımıza ilk olarak haberleşme alanından çeşitli örneklemeler gelse de, günümüzde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu yegâne kavram olan enerji anlamında da santral kavramını aklımıza kazımamız gerekir. Yine bu anlamda en çok ihtiyaç duyulan enerji türü olan elektrik enerjisine ilişkin birçok tesis kurulmaktadır. Elektrik enerjisi üretimi için konuşlanan bu tesisler, çağımızın gereksinimleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Doğada depolanan birçok enerji türü vardır, işte bu noktada devreye giren elektrik enerji santralleri, depolanan bu enerjileri elektrik enerjisine dönüştürmek için vardırlar. Bu sebepledir ki, enerji santralleri enerji üretimi için sürekli bir faaliyet içerisinde olurlar.

Enerji santralleri, çoğunlukla elektrik enerjisi üretimi için kurulurlar. Bu açıdan faaliyet sürdüren enerji santralleri elektrik üretiminde, hidrolik, jeotermik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit gibi doğal enerjileri kullanırlar. Bu sebepledir ki, enerji santralleri, nükleer, termik, hidrolik, jeotermik ve rüzgâr santralleri olarak belli başlı sınıflarda değerlendirilir. Tabiî ki bu anlamda her bir enerji santralinin de maliyeti birbirinden farklıdır. Örneğin hidroelektrik santrallerinin maliyetleri termik santrallerin maliyetlerinin hemen hemen 3 katıdır. Diğer yandan da nükleer santrallerin yapımı ve oluşumu sırasındaki maliyetler, hidroelektrik santralleri ile hemen hemen aynı noktadadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları da gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği düşünülürse, nükleer santraller gibi enerji santrallerinin kurulması önem arz eden bir gelişmedir. Burada amaç ihtiyaç olunan enerjinin sağlanabilmesidir. Burada önemli olan kriterler, yani maliyetleri belirleyen faktörler ise, ilk yatırım, işletme şartları ve bakım masrafları olmaktadır. Bu yüzden, birbirinden farklı enerji santrallerinin her birinin maliyeti farklı, ürettiği enerjinin kullanıldığı alanlar çeşitlilik göstericidir. Enerji üretimine katkıları ise yadsınamaz.

.