Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/manpr/public_html/wp-content/plugins/force-regenerate-thumbnails/force-regenerate-thumbnails.php:1411) in /home/manpr/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Manifesto PR Ajansı http://manifestopr.com PR Ajansı, Etkinlik ve Organizasyon Ajansı , Kreatif reklam departmanlarıyla 360 derece iletişim danışmanlığı hizmeti veren iletişim şirketi Tue, 06 Oct 2015 19:34:53 +0000 tr-TR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.12 Enerji pazarındaki tanıtım faaliyetleri http://manifestopr.com/enerji-pazarindaki-tanitim-faaliyetleri/ http://manifestopr.com/enerji-pazarindaki-tanitim-faaliyetleri/#comments Mon, 23 Feb 2015 10:13:30 +0000 http://manifestopr.com/?p=42 Enerji olgusunun ne denli bir önem arz ettiği, eldeki kaynakların durumuna bağlı olarak günümüzde çok daha fazla anlaşılmaktadır. Çünkü günümüzde ülkelerin elinde bulunan enerji kaynakları bir bir tükenmenin eşiğine gelmiştir. Özellikle yenilenemeyen enerji kaynakları yani fosil yakıtlar ve nükleer enerji kaynakları, insanlar için geleceğe taşınamayacak bir hal almıştır. Bu sorunun çözümü halkları, insanları ve toplumları mutlaka ama mutlaka enerji kaynaklarının doğru kullanımı anlamında bilinçlendirmekten geçer. Bu anlamda bilinç kaydeden ülkeler, geleceğe dair enerji kaynaklarını yeni nesillere aktarabilecek ve bu manada ileriki yıllara umutla bakabilecek toplumlar olacaktır.

Enerji olgusu ve enerji sektörü, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok atılım yapılacak olan enerji, bütün toplumlar için çok önemli bir üretim faktörü niteliğindedir. Enerjinin ve enerji sektörü anlamında bir kaynağın bulunmadığı bir ülkede; ekonomiden, üretimden, tüketimden ve insanoğlu yaşamından söz etmek de mümkün değildir. Bu sebeple doğal enerji kaynaklarının gerekli pr ajansları ile enerji sektörü firmalarının anlaşmaları sonucunda, yaygınlığının artması çalışmalarına gidilmeli, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi doğal enerji türlerinin geleceğe taşınma amacına ulaşılmalıdır. Özellikle yüzyılın son yarısında enerjide ve enerji sektöründe, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji olarak ayrılmakta ve bunlardan doğal olan enerji kaynakları yani fosil yakıtlar olan, petrol, doğal gaz, kömür, linyit ve nükleer, yenilenemeyen tarzda olmayan enerji kaynakları önem kazanmıştır. Nedir peki doğal olan enerji kaynakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyogaz gibi enerji kaynakları olarak sınıflandırılabilir.

Günümüzün enerji potansiyeline sahip ülkeleri, doğal enerji kaynaklarına bağlı olarak, dünyadaki yeni enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve insanların enerji bilincinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına hız vermişlerdir. Buna bağlı olarak ta; rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir yani doğal enerji kaynakları, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemez yani fosil yakıtların yerini alabilecek halde bir pr ajansı faaliyeti içerisine girmiştir ve girmelidir. Bilimsel ve teknolojik anlamda da ulaşılan noktada yenilenebilir enerjilerin mutlaka insanlara daha iyi anlatılması, insanların bu enerji kaynakları hakkında bilinçlenmesi sağlanmalıdır.

]]>
http://manifestopr.com/enerji-pazarindaki-tanitim-faaliyetleri/feed/ 0
Enerji danışmanlarının önemi http://manifestopr.com/enerji-danismanlarinin-onemi/ http://manifestopr.com/enerji-danismanlarinin-onemi/#comments Mon, 23 Feb 2015 10:09:41 +0000 http://manifestopr.com/?p=39 Enerji danışmanları, adından da anlaşılacağı üzere, enerji konularında gerek ülke gerekse birey bazında çeşitli çalışmalarda bulunan ve bunları aktaran, analiz eden insanlardır. Eğitim düzeyleri, enerji sektörü uyarınca dizayn edilmiş, bilgi kaliteleri oldukça yüksek bireylerden oluşurlar. Kurumlar genellikle bünyelerinde bu tip enerji danışmanı veya enerji konusunda yönlendirebilecek kişileri bulundurmak isterler. Bunlar kurumlar ve kuruluşlar olabileceği gibi, ülke ve siyasal bazda da olabilir.

Özel sektörde veya devlet kurumlarında görev alabilecekleri gibi, kendi deneyimlerini sahaya yansıtabilecekleri uygun bir alanda da görevlendirilebilirler. Aslında kendi eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda, seçme şansları maksimum seviyelerde olabilecek kimselerdir. Bu bireylerin aktif olarak çalışma konuları ise, enerji sektörü, enerji verimliliği, enerji tüketimi, yenilenebilir enerjiler, bu enerjiler hakkında çeşitli analizler, enerji sektörü ve enerji harcamaları, enerji tasarrufları, enerji tasarrufu konusunda halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları, enerji odaklı çeşitli ekonomik modellerin hazırlanması, enerji denetim süreci, enerji dengesi ve bunun gibi bilgi ve tecrübelerini en üst seviyede kullanabilecekleri alanlardır.

Enerji danışmanları, serbest olarak çalışabildikleri gibi, kadrolu olarak ta görev yapabilen, enerji sektörünün duayeni diyebileceğimiz kimselerdir. Çeşitli enerji odaklı projelerde danışmanlık yapabilirlikleri plan enerji danışmanları, proje fizibilitesi, enerji politikaları, enerji sektörü ve stratejileri geliştirilmesi, pazar analizi gibi konularda deneyimlerini sahaya sunma fırsatı bulabilirler.

Bir başka enerji danışmanı tanımlaması ise; enerji sektörü ve çevresindeki konular ışığında analiz yapabilen, bilgiler toplayan, stratejik tahminleri olan, fiyatları ve gidişatı gözlemleyen, sektör ile ilgili genel eğilimleri bilen ve politikaları buna göre düzenleyebilme yeteneğine sahip kimseler olarak yapılabilir.

Günümüzde, yaşanılan sanayi devrimi ve buna bağlı olarak gelişen olaylar sonucunda bağımlı hale gelen insanlık, bu tip yönlendirmeler ve tecrübeli kimseler ışığında kalkınabilir. Enerjinin bilinçsiz kullanımı, insanları dışa bağımlı ve sınırlı kaynaklarla yaşayacak hale getiren olguların en başında gelir. Yiyecekten giyeceğe, teknolojiden ekonomik verilere kadar kendini gösteren tüketim toplumu, adından da anlaşılacağı gibi, insanların doğal kaynakları, bilinçsizce, har vurup harman savurması anlamına gelmektedir. Böylece doğal kaynaklar hızlıca tükenir. Enerji anlamında tecrübeli danışman kimseler ise bu sorunu net olarak çözebilecek kimselerdir.

]]> http://manifestopr.com/enerji-danismanlarinin-onemi/feed/ 0 Enerji danışmanı kimdir? http://manifestopr.com/enerji-danismani-kimdir/ http://manifestopr.com/enerji-danismani-kimdir/#comments Mon, 23 Feb 2015 10:07:25 +0000 http://manifestopr.com/?p=36 Enerji danışmanları, enerji sektörü için yeni bir soluk olmuşlardır. Kendi bilgi, beceri ve tecrübeleri ile gerek kurum gerekse ülke bazında yeni bir enerji, yeni bir bakış açısı demektirler.

Enerji danışmanları ya da enerji analizi yapabilme yeteneğine sahip olan kimseler, özel sektörde veya devlet kurumlarında, enerji anlamındaki stratejik konumlarda görevlendirilebilirler. Bireysel eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda, gerek kurum ve kuruluşlara, gerekse siyasal anlamda, enerji politikaları belirleme konularında da aktif rol oynayabilirler. Bu bireylerin esasında aktif olarak çalışma konuları ise, enerji sektörü, enerji verimliliği, enerji tüketimi, yenilenebilir enerjiler, enerji alanındaki devlet politikalarının ne olması gerektiğine dair strateji belirlemek, enerji tasarrufları, enerji politikalarının ekonomik verilerinin doğru analiz edilmesi, enerji odaklı çeşitli ekonomik modellerin hazırlanması, enerji denetim süreci, enerji dengesi, yenilenebilir enerjinin ne olduğunun tam olarak için doldurulması gibi çalışma alanlarıdır.

Enerji danışmanları, freelance faaliyet gösterecekleri gibi, kadrolu olarak ta görev yapabilirler. Bu kadro devlet içerisinde oluşabilecek bir kadro da olabiliri. Çeşitli enerji odaklı projelerde danışmanlık yapabilme yeteneğine sahip olduklarından, devletin de herhangi bir müessesesinde çalışma şansları mevcuttur. Böylece devletin enerji sektörü anlamında daha doğru adımlar atabilmesini sağlayabilirler.

Günümüzün enerji tüketimi anlamındaki temel sorunlarına şöyle bir bakacak olursak, bilinçsizlik insanlığın bugününü etkilediği gibi aynı zamanda yarınını da direkt olarak etkileyen bir faktördür. Bilinçsizlikten kastımız tabii ki eğitimsizliktir. Toplum tüketim odaklı bir yaşam biçimini seçtiği üzeredir ki, doğal enerji kaynaklarını bilinçsizce harcama konusunda ilerlemektedir. Aslında bu düşünce tarzından hareketle söyleyebiliriz ki; dünya çapında insanlığın geleceğini etkileyen yegâne ve en baştaki sorun enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketimidir. Dünya üzerindeki doğal enerji kaynakları son derece sınırlı ve doğru kullanılmadıkları zaman, tükenmesi an meselesi olan bu kaynakların insanlık ve dünya için yerinde ve zamanında tüketilmesi, israftan kaçınılması, mümkün olduğunca geleceğe taşınabilmesi için çalışılması gerekmektedir. Bu da bahsettiğimiz donanımları ile enerji danışmanı diyebileceğimiz kimseler ile mümkün olabilir. Kendi bilgi ve becerilerini sahaya yansıtarak halkın bu anlamda donanım kazanmasını sağlamakla görevlidirler.

]]> http://manifestopr.com/enerji-danismani-kimdir/feed/ 0 Enerji yatırımı için tanıtımın önemi http://manifestopr.com/enerji-yatirimi-icin-tanitimin-onemi/ http://manifestopr.com/enerji-yatirimi-icin-tanitimin-onemi/#comments Mon, 23 Feb 2015 10:05:11 +0000 http://manifestopr.com/?p=33 Enerji anlamında günümüzde son derece önemli çalışmalar yapılmakta, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. İnsanların ellerindeki enerji kaynaklarını çok daha verimli ve kontrollü olarak kullanmaları sağlanmasına çalışılmaktadır.

Bu anlamda yine enerji sektörü ve enerji yatırımları hem ülkeler hem de toplumlar anlamında çok önemli bir noktada. Ülkemiz için de bu anlamda yani enerji yatırımcısı çekme anlamında çalışmalar sürdürülmekte. Enerji yatırımlarının ülkemize gelebilmesi için mutlaka enerji sektörünün tanıtılmasına ihtiyaç vardır. Hem enerji sektörü hem de enerji firmaları olarak bu anlamda profesyonel ve uzman bir kadro ile çalışmak çok daha doğru sonuçlar verecektir. Bu da demek oluyor ki; uluslararası bir pr ajansı ile çalışmak en doğru yoldur.

Enerji sektörü ve enerji firmaları dünyaya açılmak adına mutlaka uluslararası bir pr ajansı ile çalışmayı tercih etmelidir. Bu anlamda enerji sektöründe yer alan şirketlerin en başta düşünülen olgusu olan profesyonel bir pr ajansı ile çalışma isteği, enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı anlamında da önemli bir anlatım ve tanıtım demektir. Enerji sektörü yatırımları, son dönemde büyük şirketler ve holdingler anlamında da kendini göstermeye başlamıştır. Bu nedenle enerji yatırımcıları ülkemizi tercih etsin diye yapılacak pr hamleleri mutlaka profesyonel ve uzman bir kadroya sahip pr ajansları vasıtasıyla yapılmalıdır.

Durum bu olunca, enerji sektöründe ve enerji yatırımcıları anlamında artan bir ivmeyle devam eden enerji talebi karşısında, ülkemizdeki büyük firmalar ve holdingler de bu konuya eğilmek, yatırım yapmak anlamında büyük bir hızla çalışmaktadırlar. Enerji yatırımcıları özellikle ülkemizdeki mevcut durumu tartıp, enerji anlamında yatırım yapma konusunda tercih belirlerler. Bu noktada devreye girebilecek bir pr ajansı, enerji sektörü gibi çok revaçta olan bir sektöre taze kan pompalayabilir. Bu anlamda enerji sektörü ile ortak çalışan pr ajansları enerji yatırımcılarını kanalize etmek adına çalışmalar yapıyorlar. Bu da diğer bir anlamda, ülkemizde ekonomik anlamda bir kriz beklentisi olsun veya olmasın enerji sektörü için ortaya çıkabilecek kaliteli ve doğru tanıtım hamleleri ile enerjiye dair her daim devam edecek bir yatırım alanı halindedir.

]]>
http://manifestopr.com/enerji-yatirimi-icin-tanitimin-onemi/feed/ 0
Enerji santralleri http://manifestopr.com/enerji-santralleri/ http://manifestopr.com/enerji-santralleri/#comments Mon, 23 Feb 2015 10:00:54 +0000 http://manifestopr.com/?p=30 Enerji kavramı, insanoğlu için korkunç bir önem arz eden, bu alanda yapılacak çalışmaların itina ile kurgulanması gereli olan bir olgudur. Ülkelerin gerek sanayi gerekse savunma anlamında altın bir anahtarı olan enerji, doğru kullanımı gerçekleşmesi halinde geleceği şekillendirebilecek bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Enerji santralleri ise insanoğlu için bu kadar büyük bir önem arz eden enerjiyi çeşitli şekillerde elde etmek amaçlı olarak kurulan tesislerdir. Aslında santral deyince aklımıza ilk olarak haberleşme alanından çeşitli örneklemeler gelse de, günümüzde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu yegâne kavram olan enerji anlamında da santral kavramını aklımıza kazımamız gerekir. Yine bu anlamda en çok ihtiyaç duyulan enerji türü olan elektrik enerjisine ilişkin birçok tesis kurulmaktadır. Elektrik enerjisi üretimi için konuşlanan bu tesisler, çağımızın gereksinimleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Doğada depolanan birçok enerji türü vardır, işte bu noktada devreye giren elektrik enerji santralleri, depolanan bu enerjileri elektrik enerjisine dönüştürmek için vardırlar. Bu sebepledir ki, enerji santralleri enerji üretimi için sürekli bir faaliyet içerisinde olurlar.

Enerji santralleri, çoğunlukla elektrik enerjisi üretimi için kurulurlar. Bu açıdan faaliyet sürdüren enerji santralleri elektrik üretiminde, hidrolik, jeotermik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit gibi doğal enerjileri kullanırlar. Bu sebepledir ki, enerji santralleri, nükleer, termik, hidrolik, jeotermik ve rüzgâr santralleri olarak belli başlı sınıflarda değerlendirilir. Tabiî ki bu anlamda her bir enerji santralinin de maliyeti birbirinden farklıdır. Örneğin hidroelektrik santrallerinin maliyetleri termik santrallerin maliyetlerinin hemen hemen 3 katıdır. Diğer yandan da nükleer santrallerin yapımı ve oluşumu sırasındaki maliyetler, hidroelektrik santralleri ile hemen hemen aynı noktadadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları da gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği düşünülürse, nükleer santraller gibi enerji santrallerinin kurulması önem arz eden bir gelişmedir. Burada amaç ihtiyaç olunan enerjinin sağlanabilmesidir. Burada önemli olan kriterler, yani maliyetleri belirleyen faktörler ise, ilk yatırım, işletme şartları ve bakım masrafları olmaktadır. Bu yüzden, birbirinden farklı enerji santrallerinin her birinin maliyeti farklı, ürettiği enerjinin kullanıldığı alanlar çeşitlilik göstericidir. Enerji üretimine katkıları ise yadsınamaz.

.

]]> http://manifestopr.com/enerji-santralleri/feed/ 0 Yenilenebilir enerji kaynakları http://manifestopr.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/ http://manifestopr.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/#comments Thu, 19 Feb 2015 10:22:57 +0000 http://manifestopr.com/?p=26 Yenilenebilir enerji kaynakları bir ülkenin elinde bulunan, mutlaka enerji tüketimi anlamında çok dikkatli bir tüketim alışanlığına sahip olmak gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları şüphesiz bu anlamdaki en kıymetli hazinelerindendir. Ülkeler ve ülkelerin içindeki toplumsal bilinç, ellerindeki yenilenebilir enerji kaynakları tüketimini son derece sistemli olmalı, yenilenebilir enerji kaynakları anlamında geleceğe taşıyıcı hamleler yapmalıdır.

Her yazımızda bahsettiğimiz yenilenebilir enerji kaynakları düzenlemelerindeki önem ve bu enerji kaynaklarındaki çeşitlilik, aşağıdaki kanun maddeleri ile düzenlenmeye çalışılmıştır. Çok çok önemli olan bu düzenlemelerden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bazı maddeleri noktası virgülüne yayınlayalım;

Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kaynaklarına Dair Hükümler

Yeni EML’nin 7’inci maddesi, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ile ilgili önlisans başvurularına dair esasları da düzenler. Buna göre, üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular dikkate alınmaz. Başvurularda, tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur. TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi teknolojileri de dikkate alınarak, uygun bağlantı görüşü verilen başvurular değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde, birim megavat başına en yüksek toplam katkı payını ödemeyi teklif ve taahhüt edenlerin seçilmesi esasına dayanan yarışma yapılır.

Hidroelektrik Santrallere Dair Hükümler

Yeni EML, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin genel hükümlerin yanı sıra, yalnızca hidroelektrik santrallerine ilişkin de bir kaç hüküm içermektedir.

Bilindiği üzere hidrolik kaynaklara dayalı üretim lisansı almak için su kullanım hakkı anlaşması imzalanması gerekmektedir. Madde 29 uyarınca, su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere yapılan başvurularda, su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak tüzel kişiyi belirlemeye Devlet Su İşleri (“DSİ”) yetkilidir. Aynı kaynak için birden fazla başvuru yapılması halinde; fizibilitesi kabul edilebilir bulunanlar arasından her yıl için birim megavat başına en yüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeyi teklif eden tüzel kişi, anlaşma imzalanmak üzere belirlenir ve EPDK’ya bildirilir. Hidroelektrik kaynak katkı payı bedeli her yıl Ocak ayı sonuna kadar DSİ bütçesine gelir kaydedilmek üzere ödenir. ”

]]>
http://manifestopr.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/feed/ 0
Türkiye’nin enerji politikasına dair gelişmeler http://manifestopr.com/turkiyenin-enerji-politikasina-dair-gelismeler/ http://manifestopr.com/turkiyenin-enerji-politikasina-dair-gelismeler/#comments Thu, 19 Feb 2015 09:31:14 +0000 http://manifestopr.com/?p=23 Enerji olgusu ülkeler ve bireyler bazında geleceğe taşınması gereken ve bilinçli bir tüketim sonucunda varlığını sürdürmesi sağlanan yegâne olguların başında gelir. Ülkeler bu bilinçte hareket etmeli, enerji verimliliği anlamında çok önemli, proje bazlı hamleler gerçekleştirme anlamında çalışmadadırlar.

Birçok ülke olduğu gibi Türkiye’nin enerji politikası anlamında da çeşitli enerji kaynakları aktif rol oynar. Türkiye farklı enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Elinde bulundurduğu birçok enerji kaynaklarında önemli rezervlere sahiptir. Bunlara kısaca bakmamız gerekirse;

Türkiye’nin enerji politikası doğrultusunda önemli bir yere sahip plan, taşkömürü yatakları Zonguldak ve çevresinde yer alan genişçe bir havzada bulunur. Taşkömürü havzasında bulunan ve halen bugüne geldiğimizde önemini koruyan rezervin çok önemli bir miktarda olduğu tahmin edilmektedir. Ancak üretimi günümüzde çok azalmıştır. Yine bir başka enerji kaynağımız olan linyit, Türkiye’nin hemen, her bölgesinde çıkarılır. Tavşanlı, tunçbilek, değirmisaz, doma, çeltek, Erzurum ve Bilecik’te çıkarılan linyitler, bu bölge hasebiyle çok daha fazla kalori içerirler. Yatağan, Afşin-Elbistan Linyitleri ise bunlara nazaran daha düşük kalorilidir. Yine en önemli enerji kaynaklarımızın başında gelen petrol yatakları, özellikle ulaşım, sanayi ve petro kimya olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Siirt, Batman, Adıyaman gibi enerji kaynakları anlamında ülkemizin zengin illeri petrol üretim alanlarıdır. Bir diğer önemli enerji kaynağımız doğalgazdır. Ülkemizde doğalgaz Trakya’da Kırklareli sınırları içerisinde Hamitabatta yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Bu anlamda elde edilen doğalgaz, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Su gücü de yine önemli enerji kaynaklarımızın başında gelir. Ülkemizin enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümü hidroelektrik santrallerinden sağlanır. Hidroelektrik enerjisi anlamında ülkemizde yenilik getirmesi çalışmaları itibariyle oluşturulan yeni barajlarla bu enerji ve türevleri sürekli artmaktadır. Bu önemli barajlarımıza örnek vermek gerekirse; Keban, Karakaya ve Atatürk barajları gerek ülkemizde gerekse dünyada son derece nitelikli barajlar arasında yer almaktadır. Jeotermal enerji anlamında da ülkemiz bir hayli kaynak yaratabilmektedir. Bu jeotermal enerji kaynakları, sıcak sularla birlikte evlerin, seraların ısıtılmasında ve kaplıcalarda kullanılmaktadır. Ancak yine de diğer enerji kaynaklarına göre düşük bir ölçüde kullanılır.

Türkiye’nin enerji politikası bu kaynaklar çerçevesinde düzenlenen politikalar bütünüdür.

]]>
http://manifestopr.com/turkiyenin-enerji-politikasina-dair-gelismeler/feed/ 0
Türkiye ve enerji stratejileri http://manifestopr.com/turkiye-ve-enerji-stratejileri/ http://manifestopr.com/turkiye-ve-enerji-stratejileri/#comments Thu, 19 Feb 2015 09:21:48 +0000 http://manifestopr.com/?p=20 Son yıllarda aslında çok doğal karşılanacak bir şekilde, gerek ülke gerekse bireyler anlamında üzerinde itinayla durulması gereken olgu olarak enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı geliyor. Bu konudaki önemi ise açıklarken dayanacağımız temel ise enerji kaynaklarının tükenmesi. Doğal enerji kaynaklarının git gide azaldığı son yıllarda, bu anlamda atılacak her bilinçli adım, ileride doğacak sıkıntılı süreç anlamında çok önemli bir adım olmaktadır.

Bu anlamda, ülkemizde durum aslında farklı sayılamayacak ölçülerdedir. Türkiye’nin enerji politikası nasıl ilerliyor bir bakalım. Baktığımızda gördüğümüz tablo ise son on yıl içerisinde, dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin’den sonra en fazla olduğu ikinci ülke olan ülkemizin durumuna ışık tutuyor. Gelecekteki dönemde de enerji talebi artışı bakımından dünyanın en dinamik enerji ekonomilerinden biri olmaya devam etmemiz öngörülebilir. Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye’nin enerji politikası şu yönde ilerlemiştir. Özellikle petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığımız artmakta, bu anlamda yeni stratejiler ortaya koyulması gelecek için gerekmektedir.

Türkiye’nin enerji politikası anlamında, toplam enerji talebinin yaklaşık dörtte biri yerli kaynaklardan karşılanmaktayken, kalan bölümü farklı anlamdaki ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu sebepledir ki, Türkiye farklı kanallardan gelişen enerji stratejisi çerçevesinde, yararlanılan kaynak ülkelerin ve güzergâhların farklı ve çeşitli olması gerektiğini,  yenilenebilir enerjinin toplam enerji kaynakları içerisindeki yüzdesinin mutlaka ama mutlaka artması gerektiğini, nükleer enerjiden de yararlanılmaya başlanılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik her türlü stratejik ve bilinçli çalışmalarda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Türkiye’nin enerji politikası anlamında sürdürdüğü çalışmalarında yine, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bu anlamda proje bakımından stratejik hamleler yapılması, yerel kaynakların kullanımının arttırılması çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltmesi ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması anlamında yeni hedefler geliştirilmesi çalışmaları mevcuttur.

Türkiye’nin enerji politikası aslında enerji ve enerjinin doğru kullanılması anlamında, kendi ülkesi ve bireyleri yanında dünyaya karşıda sorumlu olduğu bir olgudur. Bu bakımdan enerjiyi bilinçli ve doğru tüketmek, gelecekte doğabilecek riskler anlamında önlemlerin şimdiden alınıp, buna uygun stratejik projelerin oluşturulması anlamını taşıyan bir olgudur.

]]> http://manifestopr.com/turkiye-ve-enerji-stratejileri/feed/ 0 En iyi Restauranlar http://manifestopr.com/en-iyi-restauranlar/ http://manifestopr.com/en-iyi-restauranlar/#comments Thu, 05 Feb 2015 17:12:50 +0000 http://manifestopr.com/?p=14 Yemek kültürü başlı başına farklı olguların birleşmesi ve farklılık arz eder. Bu farklılık ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre değişen bir farklılıktır tabiî ki. Her ülkenin, hatta her bölgenin yemek kültürü ve yemek yeme kültürü birbirinden çok farklıdır.

Dünya üzerinde gitmek istediğimiz birçok en iyi restauranlar diye tabir ettiğimiz mekanlar bulunmaktadır. Bu mekanların hemen hemen hepsinin, kendine özgü bir mutfak kültürünü barındırdığını, kendilerine has bir yemek kültürleri olduğunu biliyoruz. Kimi ülkelerde kendi yemek kültürleri doğrultusunda yer alan mutfaklar çok özgündür kimileri ise farklı mutfakların büyük etkisi altındadır. Bu anlamda yemek yeme kültürü sadece yüyecek ve içeceklerden oluşmaz aynı zamanda bu mutfaklarda kullanılan araç gereçlerden, yemek setlerine, kullanılan çatal bıçaktan yemek pişirme yöntemlerine kadar pek çok faktör o yerin mutfak kültürünü oluşturur.

En iyi restauranlar diye tabir edeceğimiz mekanlar işte bu anlamda da zengin ve her ülkenin kendine özgü mutfağından seçme lezzetleri barındırabilen mutfaklardır. Sundukları yemeğin kalitesi, mutfaklarının hijyeni ve düzeni, mutfakta çalışan personelin ve aşçıların ustalığı ve yemek bilgisi, mekanlarının dış görüşündeki özen, yine mekanların iç dekorasyonundaki güzellik, masa sofra adabına yönelik yaptıkları hamleler, misafirlerini ağırlama konusunda gösterdikleri hizmet kalitesi ve hassasiyet, o mekanların ne kadar iyi bir restauran olduğunun kanıtıdır.

Ülkeler anlamında yemek ve yemek yeme kültürü ya da bir başka adıyla mutfak kültürü başlı başına bir sanat niteliğini taşır. Bu anlamda çok çeşitli yemek zevkleri ve lezzetlere sahip ülkeler mevcuttur. Her ülkenin mutfak kültürü birbirinden farklı olduğu gibi, yemek çeşitleri de zevke göre birbirinden farklıdır. Örneğin;  İtalyanlar pizza ve makarna anlamında zengin bir menü tercih ederken, uzak doğuda çeşitli deniz ürünlerine rağbet daha fazladır. Bizde yani Türk yemek kültüründe ise; çok zengin bir menü ve çeşitlilik mevcuttur. Hemen hemen her yörenin kendi damak zevkine ve yörenin iklimsel koşuluna uygun en iyi restauranlar anlamında bulabileceğiniz zengin menüleri mevcuttur. Bu anlamda çeşitlilik, bir ülkenin mutfak kültürünün zenginliği anlamını taşır.

]]>
http://manifestopr.com/en-iyi-restauranlar/feed/ 0
Eczacılık müessesesi http://manifestopr.com/eczacilik-muessesesi/ http://manifestopr.com/eczacilik-muessesesi/#comments Thu, 05 Feb 2015 17:07:22 +0000 http://manifestopr.com/?p=11 Eczacılık,  sağlık anlamında her zaman çok saygın bir müessese olmuştur. İnsanları hayatlarını daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde sürdürebilmesi için var güçleriyle çalışan eczacılar, doktorların hazırladıkları reçetelerin adeta birer tercümanı görevindedirler.

Eczacılar ve eczacılık kurumu, insanlık tarihi süresince varlığını korumuş, kedini yenileyen ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen bir kurumdur. Eczacılar toplum içinde tarihten beri süregelmiş ve vazgeçilmez varlıklarını günümüze kadar getirmişlerdir. Genel olarak, kendi sektörlerine bağlı ve kendi kuruluşlarında çalışmayı tercih eden eczacılar, aynı zamanda devlet içerisindeki sağlık kurumlarında da görev alabilmektedirler. Eczacıları biz tekrarlamak gerekirse, eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda genellikle görürüz. Bahsettiğimiz devlet kurumlarının sağlık hizmeti sunan birimlerinde görev almaları ise az sayıda rastlanabilecek bir olgudur. Çalışma ortamları her zaman çok temiz ve hijyenik olmalıdır. Bu tip hijyenik ortamlarda çalışan eczacılar, ilgilendikleri hastalara doktorlardan aldıkları reçetelerdeki ilaçları tedarik etmek, faydalarını anlatmak ve hastaların uygun kullanım kolaylığını anlamasına yardımcı olmak ile görevlidirler.

Eczacılık bugün var olduğu gibi, geçmişten günümüze geldiği gibi, gelecekte de toplum içinde yaşamını sürdüren vazgeçilmez bir kurum olmaya devam edecektir. Bu da aslında eczacıların disiplinli ve kendilerinin bileceği bir sistematikte çalışma ortamlarına bağlıdır. Eczacıların sektör içerisinde, bireysel olarak çalışma sistematiği şuna dayanır; eczacılar, doktorlarca hazırlanan tıbbi reçetelerdeki ilaçları hazırlayıp insanlara sunmak ve bu ilaçları kullanma durumunda olan insanlara gerekli doğru bilgileri vermekle yükümlüdürler. Ayrıca yeni ilaçların geliştirilmesi ve analizi sürecinde de laboratuarlarda sektörsel çalışmaları da mevcuttur. Son zamanlardaki teknolojik gelişmeleri ve bilimsek çalışmalardaki hızı düşündüğümüzde, eczacıların da doktorlar kadar bilimsel tıbbi çalışmaların içerisinde yer almaları çok doğaldır. İnsanlığın gelişimi için yeni ilaçlar ve yeni buluşlar şarttır.

Eczacılar kendi çalışma ortamlarını kendileri düzenledikleri gibi, bu çalışma ortamının hijyeninden de birebir sorumludurlar. Burada önemli olan insan sağlığıdır. İnsan sağlığına yönelik olarak kendi çalışma alanlarını son derece temiz tutmak zorunda olan eczacılar, dışarıdan görünüşlerinde de çok temiz bir izlenim bırakmak mecburiyetindedirler. Eczacılık müessesesi hijyen, temizlik ve düzeni gerektirir.

]]>
http://manifestopr.com/eczacilik-muessesesi/feed/ 0