Şubat 23, 2015

Enerji pazarındaki tanıtım faaliyetleri

Enerji olgusunun ne denli bir önem arz ettiği, eldeki kaynakların durumuna bağlı olarak günümüzde çok daha fazla anlaşılmaktadır. Çünkü günümüzde ülkelerin elinde bulunan enerji kaynakları bir […]
Şubat 23, 2015

Enerji danışmanlarının önemi

Enerji danışmanları, adından da anlaşılacağı üzere, enerji konularında gerek ülke gerekse birey bazında çeşitli çalışmalarda bulunan ve bunları aktaran, analiz eden insanlardır. Eğitim düzeyleri, enerji sektörü […]
Şubat 23, 2015

Enerji danışmanı kimdir?

Enerji danışmanları, enerji sektörü için yeni bir soluk olmuşlardır. Kendi bilgi, beceri ve tecrübeleri ile gerek kurum gerekse ülke bazında yeni bir enerji, yeni bir bakış […]
Şubat 23, 2015

Enerji yatırımı için tanıtımın önemi

Enerji anlamında günümüzde son derece önemli çalışmalar yapılmakta, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. İnsanların ellerindeki enerji kaynaklarını çok daha verimli ve kontrollü olarak […]
Şubat 23, 2015

Enerji santralleri

Enerji kavramı, insanoğlu için korkunç bir önem arz eden, bu alanda yapılacak çalışmaların itina ile kurgulanması gereli olan bir olgudur. Ülkelerin gerek sanayi gerekse savunma anlamında […]
Şubat 19, 2015

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları bir ülkenin elinde bulunan, mutlaka enerji tüketimi anlamında çok dikkatli bir tüketim alışanlığına sahip olmak gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları şüphesiz bu anlamdaki en […]
Şubat 19, 2015

Türkiye’nin enerji politikasına dair gelişmeler

Enerji olgusu ülkeler ve bireyler bazında geleceğe taşınması gereken ve bilinçli bir tüketim sonucunda varlığını sürdürmesi sağlanan yegâne olguların başında gelir. Ülkeler bu bilinçte hareket etmeli, […]
Şubat 19, 2015

Türkiye ve enerji stratejileri

Son yıllarda aslında çok doğal karşılanacak bir şekilde, gerek ülke gerekse bireyler anlamında üzerinde itinayla durulması gereken olgu olarak enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı geliyor. […]
Şubat 5, 2015

En iyi Restauranlar

Yemek kültürü başlı başına farklı olguların birleşmesi ve farklılık arz eder. Bu farklılık ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre değişen bir farklılıktır tabiî ki. Her ülkenin, hatta […]
Şubat 5, 2015

Eczacılık müessesesi

Eczacılık,  sağlık anlamında her zaman çok saygın bir müessese olmuştur. İnsanları hayatlarını daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde sürdürebilmesi için var güçleriyle çalışan eczacılar, doktorların hazırladıkları […]
Şubat 5, 2015

Azerbaycan enerji pazarındaki genel durum

Azerbaycan enerji pazarı, ciddi anlamda önemli bir pazardır. Çünkü Azerbaycan, içinde bulunduğu coğrafi bölgenin zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Aynı zamanda Azerbaycan, bu anlamda […]