Manifesto PR Ajansı

İletişimin Manifesto'su

İstanbul’un en iyi PR ajansları arasına ismini kısa zamanda yazdırmayı başaran Manifesto PR ajansı, gücünü seçkin müşteri portföyü deneyimli çalışanları ve uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren kurucu ortaklarından almaktadır. Manifesto PR, iletişim ajansı olarak günün değişen ve gelişen teknolojik koşullarına uyum sağlamayı kendine görev edinmiştir. Dijital dünya sayesinde pek çok farklı kıta ve coğrafyadan müşterilerine PR ve etkinlik ajansı olarak hizmet üreten Manifesto PR, 2015 yılı itibarı ile web sitesi 12 ayrı dile tercüme etmek suretiyle PR ajansları arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. İtalyancadan Çinceye, Fransızcadan Almancaya, Farsçadan Rusçaya, Kürtçeden Yunancaya kadar 12 dilde hizmet veren sitesi ile Manifesto PR dünya nüfusunun yüzde 96’sına Türkiye’ye ilişkin mesajlarını iletebilmektedir.


Manifesto İletişim Grubu
Manifesto
PR Ajansı

Türkiye ve komşu ülkelerden müşterilerine, stratejik iletişim danışmanlığı, marka yönetimi, medya ilişkileri, kriz yönetimi, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk yönetimi, siyasal iletişim, sponsorluk yönetimi, PR ajansı etkinlik ve organizasyon yönetimi gibi iletişim disiplinlerine ait tüm hizmetleri “tek çatı ajansı” olarak sunabilmektedir. Manifesto PR ajansı, aslında müşterilerine kurumsal itibar yönetimi şemsiyesi altında tüm bu hizmetleri sunmaktadır.

GLOBAL

PR Ajansı

İstanbul’un en iyi PR ajansları arasına ismini kısa zamanda yazdırmayı başaran Manifesto PR ajansı, gücünü seçkin müşteri portföyü deneyimli çalışanları ve uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren kurucu ortaklarından almaktadır.

Manifesto PR, iletişim ajansı olarak günün değişen ve gelişen teknolojik koşullarına uyum sağlamayı kendine görev edinmiştir. Dijital dünya sayesinde pek çok farklı kıta ve coğrafyadan müşterilerine PR ve etkinlik ajansı olarak hizmet üreten Manifesto PR, 2015 yılı itibarı ile web sitesi 12 ayrı dile tercüme etmek suretiyle PR ajansları arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. İtalyancadan Çinceye, Fransızcadan Almancaya, Farsçadan Rusçaya, Kürtçeden Yunancaya kadar 12 dilde hizmet veren sitesi ile Manifesto PR dünya nüfusunun yüzde 96’sına Türkiye’ye ilişkin mesajlarını iletebilmektedir.


Kurumsal itibar kelimesinin en basit tanımı, kurum veya markanın ne kadar tanındığı ve tanıyanların ise ne kadar beğendiği arasında kurulan bir denklemdir. Aynı bireylerin itibarında olduğu

İtibar denince ön plana çıkan kavramlar devamlılık, süreklilik, şeffaflık ve saygınlıktır. Diğer bir deyişle itibar “değer” yaratmaktır.

İşte bu anlamda Manifesto PR ajansı, müşterilerine değer yaratmak için tüm imkânlarını seferber eder. İstanbul’un en iyi PR ajansları arasında kalabilmenin birincil şartı müşteriye değer yaratmaktır. İletişimin Manifestosunda bir PR ajansı empati yapabildiği ve değer yaratabildiği sürece var olur.

Manifesto İletişim Grubu’nun lokomotifi olan Manifesto PR ajansı gerek sivil toplum örgütlerinde, gerekse 6 yıldır her ay düzenlediği “Patronlar Kulübü” aktiviteleriyle müşterilerine eşsiz bir networkün parçası olmasını sağlar. Çünkü günümüzde hizmet satarak yaşamını idame ettiren bir PR ajansı, müşterisinin işbirliği geliştirmesinden ve sosyal paydaşlarıyla uzlaşma sağlanmasından da sorumlu olmalıdır. Başarılı bir PR ajansı müşterisinin başarılarıyla gururlanmalı, başarısızlıklarında üzüntüyü paylaşmayı bilmelidir.

Eski öğretilerin aksine PR ajansı günümüzde müşterisiyle duygusal bir bağ yakalayabilirse, müşteri ajans ilişkisi hem daha uzun hem daha sağlıklı olabilir. Çünkü PR ajansı müşterisi için sektörde fark yaratmalıdır. Bu fark ancak hem gönle hem de akla hitap edebilmekle mümkün olmaktadır. Gerek PR ajansı hizmeti ala kurumsal firmaların yöneticileri ve gerekse medya mensupları nezdinde düzenlenen algı araştırmalarında ilk akla gelen ve en hızlı dönüş yapan PR ajansları sıralamasında en üst sıralarda yer almayı başaran Manifesto PR Ajansı, kurumsal vatandaşlıktan doğan sorumluluklarını harfiyen yerine getirerek rekabette örnek olmaya çalışmaktadır. Ortadoğu’da Abu Dabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Kahire, Erbil, Avrupa’da ise Moskova ve Monte Carlo’da olmak üzere 7 ayrı şehirde temsilcilikleri bulunan Manifesto, bağımsız iletişim ajanslarının bir araya geldiği dünyanın en büyük iletişim ağı olan WORLDCOM’a üye tek Türk iletişim şirketidir.
Şubat 23, 2015

Enerji santralleri

Enerji kavramı, insanoğlu için korkunç bir önem arz eden, bu alanda yapılacak çalışmaların itina ile kurgulanması gereli olan bir olgudur. Ülkelerin gerek sanayi gerekse savunma anlamında […]
Şubat 19, 2015

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları bir ülkenin elinde bulunan, mutlaka enerji tüketimi anlamında çok dikkatli bir tüketim alışanlığına sahip olmak gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları şüphesiz bu anlamdaki en […]
Şubat 19, 2015

Türkiye’nin enerji politikasına dair gelişmeler

Enerji olgusu ülkeler ve bireyler bazında geleceğe taşınması gereken ve bilinçli bir tüketim sonucunda varlığını sürdürmesi sağlanan yegâne olguların başında gelir. Ülkeler bu bilinçte hareket etmeli, […]
Şubat 19, 2015

Türkiye ve enerji stratejileri

Son yıllarda aslında çok doğal karşılanacak bir şekilde, gerek ülke gerekse bireyler anlamında üzerinde itinayla durulması gereken olgu olarak enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı geliyor. […]