Eczacılık,  sağlık anlamında her zaman çok saygın bir müessese olmuştur. İnsanları hayatlarını daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde sürdürebilmesi için var güçleriyle çalışan eczacılar, doktorların hazırladıkları reçetelerin adeta birer tercümanı görevindedirler.

Eczacılar ve eczacılık kurumu, insanlık tarihi süresince varlığını korumuş, kedini yenileyen ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen bir kurumdur. Eczacılar toplum içinde tarihten beri süregelmiş ve vazgeçilmez varlıklarını günümüze kadar getirmişlerdir. Genel olarak, kendi sektörlerine bağlı ve kendi kuruluşlarında çalışmayı tercih eden eczacılar, aynı zamanda devlet içerisindeki sağlık kurumlarında da görev alabilmektedirler. Eczacıları biz tekrarlamak gerekirse, eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda genellikle görürüz. Bahsettiğimiz devlet kurumlarının sağlık hizmeti sunan birimlerinde görev almaları ise az sayıda rastlanabilecek bir olgudur. Çalışma ortamları her zaman çok temiz ve hijyenik olmalıdır. Bu tip hijyenik ortamlarda çalışan eczacılar, ilgilendikleri hastalara doktorlardan aldıkları reçetelerdeki ilaçları tedarik etmek, faydalarını anlatmak ve hastaların uygun kullanım kolaylığını anlamasına yardımcı olmak ile görevlidirler.

Eczacılık bugün var olduğu gibi, geçmişten günümüze geldiği gibi, gelecekte de toplum içinde yaşamını sürdüren vazgeçilmez bir kurum olmaya devam edecektir. Bu da aslında eczacıların disiplinli ve kendilerinin bileceği bir sistematikte çalışma ortamlarına bağlıdır. Eczacıların sektör içerisinde, bireysel olarak çalışma sistematiği şuna dayanır; eczacılar, doktorlarca hazırlanan tıbbi reçetelerdeki ilaçları hazırlayıp insanlara sunmak ve bu ilaçları kullanma durumunda olan insanlara gerekli doğru bilgileri vermekle yükümlüdürler. Ayrıca yeni ilaçların geliştirilmesi ve analizi sürecinde de laboratuarlarda sektörsel çalışmaları da mevcuttur. Son zamanlardaki teknolojik gelişmeleri ve bilimsek çalışmalardaki hızı düşündüğümüzde, eczacıların da doktorlar kadar bilimsel tıbbi çalışmaların içerisinde yer almaları çok doğaldır. İnsanlığın gelişimi için yeni ilaçlar ve yeni buluşlar şarttır.

Eczacılar kendi çalışma ortamlarını kendileri düzenledikleri gibi, bu çalışma ortamının hijyeninden de birebir sorumludurlar. Burada önemli olan insan sağlığıdır. İnsan sağlığına yönelik olarak kendi çalışma alanlarını son derece temiz tutmak zorunda olan eczacılar, dışarıdan görünüşlerinde de çok temiz bir izlenim bırakmak mecburiyetindedirler. Eczacılık müessesesi hijyen, temizlik ve düzeni gerektirir.

Şubat 5, 2015

Eczacılık müessesesi

Eczacılık,  sağlık anlamında her zaman çok saygın bir müessese olmuştur. İnsanları hayatlarını daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde sürdürebilmesi için var güçleriyle çalışan eczacılar, doktorların hazırladıkları […]