enerji sektörü

Enerji danışmanları, adından da anlaşılacağı üzere, enerji konularında gerek ülke gerekse birey bazında çeşitli çalışmalarda bulunan ve bunları aktaran, analiz eden insanlardır. Eğitim düzeyleri, enerji sektörü uyarınca dizayn edilmiş, bilgi kaliteleri oldukça yüksek bireylerden oluşurlar. Kurumlar genellikle bünyelerinde bu tip enerji danışmanı veya enerji konusunda yönlendirebilecek kişileri bulundurmak isterler. Bunlar kurumlar ve kuruluşlar olabileceği gibi, ülke ve siyasal bazda da olabilir.

Özel sektörde veya devlet kurumlarında görev alabilecekleri gibi, kendi deneyimlerini sahaya yansıtabilecekleri uygun bir alanda da görevlendirilebilirler. Aslında kendi eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri doğrultusunda, seçme şansları maksimum seviyelerde olabilecek kimselerdir. Bu bireylerin aktif olarak çalışma konuları ise, enerji sektörü, enerji verimliliği, enerji tüketimi, yenilenebilir enerjiler, bu enerjiler hakkında çeşitli analizler, enerji sektörü ve enerji harcamaları, enerji tasarrufları, enerji tasarrufu konusunda halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları, enerji odaklı çeşitli ekonomik modellerin hazırlanması, enerji denetim süreci, enerji dengesi ve bunun gibi bilgi ve tecrübelerini en üst seviyede kullanabilecekleri alanlardır.

Enerji danışmanları, serbest olarak çalışabildikleri gibi, kadrolu olarak ta görev yapabilen, enerji sektörünün duayeni diyebileceğimiz kimselerdir. Çeşitli enerji odaklı projelerde danışmanlık yapabilirlikleri plan enerji danışmanları, proje fizibilitesi, enerji politikaları, enerji sektörü ve stratejileri geliştirilmesi, pazar analizi gibi konularda deneyimlerini sahaya sunma fırsatı bulabilirler.

Bir başka enerji danışmanı tanımlaması ise; enerji sektörü ve çevresindeki konular ışığında analiz yapabilen, bilgiler toplayan, stratejik tahminleri olan, fiyatları ve gidişatı gözlemleyen, sektör ile ilgili genel eğilimleri bilen ve politikaları buna göre düzenleyebilme yeteneğine sahip kimseler olarak yapılabilir.

Günümüzde, yaşanılan sanayi devrimi ve buna bağlı olarak gelişen olaylar sonucunda bağımlı hale gelen insanlık, bu tip yönlendirmeler ve tecrübeli kimseler ışığında kalkınabilir. Enerjinin bilinçsiz kullanımı, insanları dışa bağımlı ve sınırlı kaynaklarla yaşayacak hale getiren olguların en başında gelir. Yiyecekten giyeceğe, teknolojiden ekonomik verilere kadar kendini gösteren tüketim toplumu, adından da anlaşılacağı gibi, insanların doğal kaynakları, bilinçsizce, har vurup harman savurması anlamına gelmektedir. Böylece doğal kaynaklar hızlıca tükenir. Enerji anlamında tecrübeli danışman kimseler ise bu sorunu net olarak çözebilecek kimselerdir.

Şubat 23, 2015

Enerji danışmanlarının önemi

Enerji danışmanları, adından da anlaşılacağı üzere, enerji konularında gerek ülke gerekse birey bazında çeşitli çalışmalarda bulunan ve bunları aktaran, analiz eden insanlardır. Eğitim düzeyleri, enerji sektörü […]
Şubat 23, 2015

Enerji danışmanı kimdir?

Enerji danışmanları, enerji sektörü için yeni bir soluk olmuşlardır. Kendi bilgi, beceri ve tecrübeleri ile gerek kurum gerekse ülke bazında yeni bir enerji, yeni bir bakış […]
Şubat 23, 2015

Enerji yatırımı için tanıtımın önemi

Enerji anlamında günümüzde son derece önemli çalışmalar yapılmakta, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. İnsanların ellerindeki enerji kaynaklarını çok daha verimli ve kontrollü olarak […]
Şubat 23, 2015

Enerji santralleri

Enerji kavramı, insanoğlu için korkunç bir önem arz eden, bu alanda yapılacak çalışmaların itina ile kurgulanması gereli olan bir olgudur. Ülkelerin gerek sanayi gerekse savunma anlamında […]
Şubat 19, 2015

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları bir ülkenin elinde bulunan, mutlaka enerji tüketimi anlamında çok dikkatli bir tüketim alışanlığına sahip olmak gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları şüphesiz bu anlamdaki en […]