Türkiye’nin enerji politikasına dair gelişmeler

Enerji olgusu ülkeler ve bireyler bazında geleceğe taşınması gereken ve bilinçli bir tüketim sonucunda varlığını sürdürmesi sağlanan yegâne olguların başında gelir. Ülkeler bu bilinçte hareket etmeli, enerji verimliliği anlamında çok önemli, proje bazlı hamleler gerçekleştirme anlamında çalışmadadırlar.

Birçok ülke olduğu gibi Türkiye’nin enerji politikası anlamında da çeşitli enerji kaynakları aktif rol oynar. Türkiye farklı enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Elinde bulundurduğu birçok enerji kaynaklarında önemli rezervlere sahiptir. Bunlara kısaca bakmamız gerekirse;

Türkiye’nin enerji politikası doğrultusunda önemli bir yere sahip plan, taşkömürü yatakları Zonguldak ve çevresinde yer alan genişçe bir havzada bulunur. Taşkömürü havzasında bulunan ve halen bugüne geldiğimizde önemini koruyan rezervin çok önemli bir miktarda olduğu tahmin edilmektedir. Ancak üretimi günümüzde çok azalmıştır. Yine bir başka enerji kaynağımız olan linyit, Türkiye’nin hemen, her bölgesinde çıkarılır. Tavşanlı, tunçbilek, değirmisaz, doma, çeltek, Erzurum ve Bilecik’te çıkarılan linyitler, bu bölge hasebiyle çok daha fazla kalori içerirler. Yatağan, Afşin-Elbistan Linyitleri ise bunlara nazaran daha düşük kalorilidir. Yine en önemli enerji kaynaklarımızın başında gelen petrol yatakları, özellikle ulaşım, sanayi ve petro kimya olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Siirt, Batman, Adıyaman gibi enerji kaynakları anlamında ülkemizin zengin illeri petrol üretim alanlarıdır. Bir diğer önemli enerji kaynağımız doğalgazdır. Ülkemizde doğalgaz Trakya’da Kırklareli sınırları içerisinde Hamitabatta yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Bu anlamda elde edilen doğalgaz, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Su gücü de yine önemli enerji kaynaklarımızın başında gelir. Ülkemizin enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümü hidroelektrik santrallerinden sağlanır. Hidroelektrik enerjisi anlamında ülkemizde yenilik getirmesi çalışmaları itibariyle oluşturulan yeni barajlarla bu enerji ve türevleri sürekli artmaktadır. Bu önemli barajlarımıza örnek vermek gerekirse; Keban, Karakaya ve Atatürk barajları gerek ülkemizde gerekse dünyada son derece nitelikli barajlar arasında yer almaktadır. Jeotermal enerji anlamında da ülkemiz bir hayli kaynak yaratabilmektedir. Bu jeotermal enerji kaynakları, sıcak sularla birlikte evlerin, seraların ısıtılmasında ve kaplıcalarda kullanılmaktadır. Ancak yine de diğer enerji kaynaklarına göre düşük bir ölçüde kullanılır.

Türkiye’nin enerji politikası bu kaynaklar çerçevesinde düzenlenen politikalar bütünüdür.