Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları bir ülkenin elinde bulunan, mutlaka enerji tüketimi anlamında çok dikkatli bir tüketim alışanlığına sahip olmak gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları şüphesiz bu anlamdaki en kıymetli hazinelerindendir. Ülkeler ve ülkelerin içindeki toplumsal bilinç, ellerindeki yenilenebilir enerji kaynakları tüketimini son derece sistemli olmalı, yenilenebilir enerji kaynakları anlamında geleceğe taşıyıcı hamleler yapmalıdır.

Her yazımızda bahsettiğimiz yenilenebilir enerji kaynakları düzenlemelerindeki önem ve bu enerji kaynaklarındaki çeşitlilik, aşağıdaki kanun maddeleri ile düzenlenmeye çalışılmıştır. Çok çok önemli olan bu düzenlemelerden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bazı maddeleri noktası virgülüne yayınlayalım;

Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kaynaklarına Dair Hükümler

Yeni EML’nin 7’inci maddesi, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ile ilgili önlisans başvurularına dair esasları da düzenler. Buna göre, üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular dikkate alınmaz. Başvurularda, tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur. TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi teknolojileri de dikkate alınarak, uygun bağlantı görüşü verilen başvurular değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına veya aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde, birim megavat başına en yüksek toplam katkı payını ödemeyi teklif ve taahhüt edenlerin seçilmesi esasına dayanan yarışma yapılır.

Hidroelektrik Santrallere Dair Hükümler

Yeni EML, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin genel hükümlerin yanı sıra, yalnızca hidroelektrik santrallerine ilişkin de bir kaç hüküm içermektedir.

Bilindiği üzere hidrolik kaynaklara dayalı üretim lisansı almak için su kullanım hakkı anlaşması imzalanması gerekmektedir. Madde 29 uyarınca, su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere yapılan başvurularda, su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak tüzel kişiyi belirlemeye Devlet Su İşleri (“DSİ”) yetkilidir. Aynı kaynak için birden fazla başvuru yapılması halinde; fizibilitesi kabul edilebilir bulunanlar arasından her yıl için birim megavat başına en yüksek oranda hidroelektrik kaynak katkı payı vermeyi teklif eden tüzel kişi, anlaşma imzalanmak üzere belirlenir ve EPDK’ya bildirilir. Hidroelektrik kaynak katkı payı bedeli her yıl Ocak ayı sonuna kadar DSİ bütçesine gelir kaydedilmek üzere ödenir. ”